теорията решава

Хайзенберг: “Не можем да наблюдаваме електронни орбити вътре в атома … А тъй като добрата теория трябва да се основава пряко върху наблюдаеми величини, мислех че е по-подходящода се огранича до тези, и да ги разглеждам като такива каквито са – като представители на електронните орбити.”

“Но Вие не вярвате сериозно,” протестира Айнщайн, “че нищо друго освен наблюдаемите величини трябва да е част от една физична теория?”

“А не направихте ли точно това с относителността?” попитах малко изненадан …

“Вероятно съм използвал този начин на разсъждение,” призна Айнщайн, “но така или иначе това е глупавоВ действителност се случва точно обратното. Теорията е тази, която решава какво можем да наблюдаваме.”

Хайзенберг, Физика и отвъд нея (от сайта на Американският Институт по Физика)

Advertisements

Коментари са забранени.