Неустоимият чар на баналното

Разговорите на банални теми привличат най-много желаещи да вземат думата. Всъщност любителите на баналното са му толкова верни, че дори когато темата не е банална, се намират ентусиасти които се включват в нея с банални реплики.

Защо става така?

add to del.icio.us : Add to Blinkslist : add to furl : Digg it : add to ma.gnolia : Stumble It! : add to simpy : seed the vine : : : TailRank : post to facebook

Advertisements

Коментари са забранени.