Академията в Китай

По Нюзуик:

Китай се опитва да привлече обратно своите “морски костенурки” (hai gui) – изтеклите навън мозъци и ако е възможно да подмами и западняци.

Повечето от тях изтъкват като основна причина приключението и шанса да направят нещо значимо. Преподавател в магистърска бизнес програма казва, че студентите му в САЩ са на по 24 години, докато в Китай 2/3 от тях са шефове на компании. Примамливо е да влияеш директно върху начина на вземане на управленски решения. Достъпът до ключови бизнесмени е много по-лесен отколкото в САЩ.  Да преподаваш политическа философия, обаче, звучи рисковано, но пък си струва, тъй като можеш да събереш материал за следващата си книга, а до този материал американските ти конкуренти нямат достъп. Ако се изучаваш политически и социални промени, Китай е подходящо място.

И все пак липсата на свобода на словото, политическата намеса и пасивните, привикнали към зубрене студенти са фактори, които не могат да се пренебрегнат лесно. Някои преподаватели, обаче твърдят, че никак не им липсва академична свобода, че съставят сами курсовете си, включително по теория на демокрацията, и че пасивността на студентите се изпарява, когато открият, че от тях се очаква да спорят.

Примамливи са и грантовете за изследователска дейност, както и шанса да оглавиш изследователски екип, да получиш веднага професорска позиция, но пък заплащането е ниско. Ако си китаец, от теб ще поискат да се откажеш от чуждестранното си гражданство, за да гарантираш, че инвестираното в теб ще има възвращаемост. Ако пък смяташ да се върнеш на запад, репутацията ти зависи от публикациите, за които пък в Китай имаш повече време, тъй като не си толкова натоварен с преподавателска работа.

Изглежда, че макар и рискована, работата в Китай е доста примамливо начинание за някои от академията. За мен лично не е особено примамливо, откакто преди няколко години кандидатствах за работа там и след като ме харесаха, се оказа, че бъдещите ми шефове (китайски собственици на  франчайз на голямо американско езиково училище) са против свободата ми на избор на жилище и партньор, с когото да съжителствам.

add to del.icio.us : Add to Blinkslist : add to furl : Digg it : add to ma.gnolia : Stumble It! : add to simpy : seed the vine : : : TailRank : post to facebook

Advertisements

Коментари са забранени.