Музиката в Saint John’s College 1

Този колеж не е консерватория, нито пък предлага специалност музика. Няма и изискване към кандидатите да са се занимавали с музика или да притежават музикален талант. В него, обаче, музиката е задължителна част от програмата, защото е едно от либералните изкуства. Изучаването й не е насочено към овладяване на изпълнителски умения, а към разбиране на същността на явлението музика.

Музикалната програма включва изучаване на теория на музиката и анализ на музикални творби.

През първата година студентите се събират веднъж седмично в малки групи за да изучават основите на мелодията и нейното нотиране. Демонстрациите са основно под формата на пеене, и до втория семестър, студентите вече изпълняват някои от великите хорови творби.

През втората година студентите се събират три пъти седмично в малки групи. Те продължават да пеят, но също така и да разглеждат два различни но допълващи се аспекти на музиката: от една страна, музиката е свързана с езика, реториката и поезията, а от друга, тя е уникално и самостойно изкуство, с корени дълбоко в природата.

Заниманията по музика включват изследване на ритъма в думите и нотите, подробно изучаване на диатоничната система, интервалите, мелодията, полифонията и хармонията. Всичко това се прави не просто на теория а чрез изследване на инвенциите на Бах, песните на Шуберт, месите на Палестрина, “Страстите на Матей” на Бах, инструменталите на Бетовен – това са истинските учебници. През втория семестър поне една ключова творба се анализира подробно.

Друг елемент на програмата по музика са семинарите. Вместо да четат текст, студентите слушат запис и се запознават с нотния текст предварително. После се събират за да обсъдят творбата.

По-късно ще пиша за предизвикателствата, които тази програма поставя пред студентите и преподавателите.

Advertisements

Коментари са забранени.