документите убиват

Интересно е как някои хора приемат официалните правила така сякаш са спуснати от Бог и казват, че НЕ МОЖЕШ да не ги спазваш, защото ако не платиш задълженията си към общината, тя няма да издаде свидетелство за раждане на детето ти. Може би няма да ти издадат и смъртен акт евентуално? Но съществуването или несъществуването на документ не променя факта на раждането или смъртта. Когато можеш да осигуриш храна и медицинско обслужване за детето си, то живее и без документ. Когато не можеш, със или без документ, то умира. Но някои институции имат правото да назовават хората живи или мъртви, съществуващи или несъществуващи. А някои хора като че вярват в способността на институциите да позволяват или отнемат живот посредством издаване или неиздаване на документи. Това ми напомня за примитивни общности, в които шаманът обявява престъпилия правилата за мъртъв – изпъждат го или общността просто спира да взаимодейства с него, и съвсем скоро, дори и ако не е лишен от физически необходимите условия за живот, той умира, защото е повярвал че е мъртъв.

Реклами

Коментарите са изключени.