Качеството на прозата

Понякога хората оценяват качеството на прозата според степента й на реалистичност. Хората, обаче, виждат различни реалности. Племенницата ми, например, живее в реалност, която бих определила като сапунка; аз живея в архетипна приказка. Някои вярват, че водата може да се превърне във вино, а други вярват, че ако след няколко години съвместен живот хората се държат за ръце на улицата, просто се правят на влюбени.

В един роман Маркес разказва за момиче, което излиза на двора за да прибере изпраните чаршафи и се възнася с тях в небето. В интервю казва, че това е версията на майка й, а иначе момичето било избягало с някакъв войник. Маркес смята, че първата история е по-достойна да влезе в романа.

Както обяснява Кундера, романите служат за това да изследват различни сценарии за живота. Кой познава човешката природа толкова добре, че да бъде съвсем сигурен когато казва, че някои сценарии са фалшиви? Понякога те ни въвеждат в непознати за нас светове, и не разполагаме с никакъв инструмент за преценка, освен възможността да направим скок на вярата.

Comments

Advertisements

Коментари са забранени.