Макроикономика за Dummies

В последните няколко години питам учениците си откъде идват парите. Според повечето от тях (на възраст 15-19), парите идват от Държавата, която ги печата и събира данъци. След серия въпроси и отговори, стигаме до извода, че в паричната икономика, парите идват в резултат на бизнес активност (не стигаме до по-далеч, понеже бихме заприличали на будисти, които се опитват да разнищят сътворението на света ;) ). Предполагам, че в БГ солидна част от парите идват и под формата на заеми, които взема Държавата, но така или иначе тези заеми следва да се изплащат с пари, генерирани от бизнес активност.

Изводът е прост: колкото повече бизнес активност, толкова повече пари – под формата на заплати за работещите, данъци за държавната хазна и пр. Струва ми се, обаче, че в БГ се харчат неефективно доста пари за заплати на недопринасящи за благоденствието ни служители, финансирането на недопринасящи за благодентствието ни дейности, както и купуването/създаването на недопринасящи за благоденствието ни материални обекти.

Един от начините да се увеличат парите в хазната и да се харчат по-разумно е да се съкратят от работа всички ненужни служители. Така ще се освободят средства за повишаване на заплатите на ключови групи, като учителите, например. Освободените от работа ще бъдат принудени да се образоват и настроят  на продуктивна честота, за да се превърнат в привлекателна работна ръка или пък да създадат работни места. По този начин бизнес активността като цяло ще се увеличи, а оттам и така лелеяните парички.

Проблемът е, че ако някое правителство си позволи такъв ход, представляваниет от него политически сили ще изгубят народното доверие, и то ще бъде отдадено на някой народен спасител, който ще върне предишната ситуация, а оттам нататък кучетата ще си лаят, а керванът ще си върви.

Advertisements

Коментари са забранени.