Свободата да се роиш

На мен не ми пречи да чувам говор на непознати езици докато вървя по улицата, но пък не ми харесват дрехите и прическите на повечето ми съграждани; не ми харесват и телевизиите, които гледат повечето ми сънародници. И все пак не ми е чак такъв проблем, защото мога да не включа телевизора и да не се вглеждам във външността на хората. Ако живеех в студентско или ученическо общежитие, обаче, щях да имам сериозен проблем, защото силните звуци ме съсипват.

Прекрасно е да бъдем отворени за различното, защото така може да открием много неща които ни харесват. Прекрасно е да бъдем толерантни, за да не се опитваме да налагаме предпочитанията си върху хората с различни вкусове и ценности и да си спестим конфликтите и насилието. Но още по-прекрасно е да не бъдем принудени да живеем със съседи, чийто начин на живот непосредствено ни въздейства и угнетява.

Ето защо приветствам разпадането на империите и националните държави, възникването на автономни области, малките самоуправляващи се общности, миграцията, разводите, люспенето на партиите, правото на самоопределение, политическата некоректност, правото да не наемаш/държиш на работа хора, които не ти харесват.

Бих работила за осигуряването на пространства, в които хората да бъдат това, което искат в които да са свободни от демократичния натиск. Бих учила хората на смирение, за да не се изкушават да налагат вкусовете и ценностите си на съседите. Бих защитавала правото им мирно да предлагат културен обмен, както и да отказват такъв.

Предполагам, че в такъв свят не само би процъфтявал културният бизнес, но и биха нараснали възможностите да наблюдаваме множество жизнеспособни модели на съществуване.

В такъв свят, обаче, не отпада необходимостта от глобално сътрудничество, а оттам, вероятно и на глобални организации, които да решават планетарни и общочовешки проблеми. Нещо като съвет на старейшините, в който всички общности, без оглед на размерите и богатството им, да бъдат равнопоставени и равнопредставени. Но това е друга, още по-необмислена тема.

Advertisements

Коментари са забранени.