Партията

Ако учредя партия или реша да членувам в съществуваща, ще прилича на КПСС и БКП – по това че няма да бъде отворена за всеки, а ще подбира внимателно членовете си според техните ценности, цели, готовност и способности да работят за каузите й.

Това предполага сериозен (само)опознавателен процес, в който и двете страни изясняват дали си подхождат. Това отнема време, но спестява бъдещи разочарования, фрустрации, мутации и саботажи.

С това не искам да кажа че партията ще има окончателно отговори на всички възможни конкретни впроси, защото това е невъзможно в бързо променящ се сложен свят. Партиите могат да действат като лаборатории за изследване на възможните решения, за да се изясни дали и средствата (а не само целите) съответстват на ценностите.

За да съществуват такива партии, в тях непрекъснато трябва да текат процеси на (само)осмисляне и обсъждане, а оттам евентуално и на самоотлюспване.

Такива партии ще са немногобройни, но уважавани и подкрепяни заради предсказуемостта си – ако умеят да комуникират.

Comments

Advertisements

Коментари са забранени.