Сигурността, Санчо

И защитниците и противниците на социализма у нас като че ли еднакво вярват в това, че преди 1989 у нас е имало сигурност по отношение на физическото оцеляване – храна, подслон, ниска престъпност – за (поне привидно) съгласните с режима. Не съм толкова сигурна, тъй като тогава беше възможно да бъдеш наклеветен ( дори анонимно ) за неща, които не си си помислял да извършиш, след което и да бъдеш наказан ( дори със смърт ). Не наричам „сигурност“ ситуация, в която имам осигурена храна и подслон, но всеки момент, по нечий каприз, бих могла да изгубя живота си ( дори буквално).

Вашият коментар в ИСТИНСКИЯ блог

Advertisements

Коментари са забранени.