Социалното предприемачество

Вече две седмици тук спорим за подходящия начин да се помогне на безработните. В последния си коментар Жоро попита какво е това социално предприемачество и вместо да му отговарям в коментар, реших да го направя в отделен текст.

Най-често социалното предприемачество се дефинира като дейност, която решава социални проблеми посредством бизнес-методи. Често се казва, че то се занимава и с проблеми на околната среда. Все още, обаче, не е постигнато единодушие по отношение на дефиницията.

По същия начин, все още не е постигнато съгласие дали социалните предприемачи работят за нестопански организации или може да са хора, които работят в частния или правителствения сектор.

Според различните дефиниции, социалният предприемач е човек, който учи другите на предприемачески умения, или пък който стартира социално / екологично отговорен бизнес, или пък този, който генерира печалби, за да подпомага нестопанска организация. Общото на всички дефиниции, обаче, е социалната полза от начинанието.

Често дефинициите включват изискване за иновативност.

Според много от дефинициите, социалните предприемачи създават решения, които са ефективни, устойчиви, прозрачни и с измеримо въздействие. Някои настояват, че тези решения променят цели системи.

Често цитирани примери са:

*Grameen Bank на Мухамад Юнус, пионер в микрофинансирането в глобален мащаб

* Движението за бавно хранене на Карло Петрини, което работи за опазването на културните традиции и биоразнообразието

* Програмата „Teach for America“, която набира студенти от най-известните университети, за да осигури отлични преподаватели за най-проблемните обществени училища

Бизнес факултетите на някои университети вече предлагат специалност „Социално предприемачество“. Тук можете да видите Центърa за Социално Предприемачество Скол към Oxford University.

Ако искате да научите повече за социалното предприемачество, да разгледате конкретни примери, търсете с ключови думи „social entrepreneurship“.

Миналата година чрез блога се запознах с Емилия Славова, един от пионерите на социалното предприемачество у нас. Ето нейният разказ за плейцентровете в Нова Зеландия. А това е сайтът на сбъднатата й мечта: плейцентърът „Приятели“ в София, за който обеща да ни разкаже.

Вашият коментар

Advertisements

Коментари са забранени.