В защита на дискриминацията от страна на работодатели

Феминистите се оплакват, че работодатели не искали да назначават майки или жени, които може да станат майки. Малцинства и мнозинства се оплакват, че работодатели не искали да назначават хора от определени етноси. Трети се оплакват, че работодатели не искали да назначават инвалиди. Четвърти се оплакват, че работодатели вземали решения вземали предвид външния вид или сексуалната ориентация на кандидатите.

Тези, които са били работодатели или са подбирали кадри, са наясно, че за определена работа е подходящ определен човек – дали защото клиентите им възприемат жените / мъжете / българите / турците / хомосексуалните / хетеросексуалните с повече доверие, дали защото смятат, че стоката би се продавала по-добре ако продавачът е висок и рус, дали защото нямат средства да осигурят удобно и безопасно работно място за инвалиди, дали защото не могат да си позволят да обучат повече служители, така че да могат често да заместват отсъстващи майки и пр. В крайна сметка, за да върви работата, за позицията се търси човек, а не за човека позиция.

Днес, обаче, когато работодател назначава този, когото смята за подходящ, може да бъде обвинен в дискриминация по толкова много точки.

Вашият коментар

Advertisements

Коментари са забранени.