ГМО бележка #1

Засега изглежда, че въпросът е твърде спорен – не всички вреди и ползи са доказани.

И все пак, би било чудесно хората да имат избор: тези, които искат да отглеждат и да ядат ГМО да могат да го правят, а тези, които не искат да отглеждат и ядат ГМО да не го правят (това е от полза за всички, тъй като така ще има повече възможности за изследването на ГМО и техните ефекти). Въпросът, обаче, е дали могат едните да се изолират напълно от другите или би се получило като в нашенски ресторант, където има маси за пушачи и маси за непушачи в една и съща зала. Има, обаче, и разлика – непушачите могат да изберат да не ходят в такъв ресторант, докато нежелаещите да отглеждат ГМО няма как да преместят нивата си, за да не долитат полени от съседската и да превръщат обикновените им култури в генетично модифицирани. Как се пренасят полените? Чрез насекомите, но и чрез вятъра, така че полени на генетично модифицирани организми може да долетят от нива, за чието съществуване стопаните на обикновени култури не подозират.

Как да гарантираме правото на избор? Ако забраним отглеждането на ГМО на открито, за да предпазим обикновените култури, ограничаваме желаещите да отглеждат ГМО. Ако разрешим отглеждането на ГМО на открито, ограничаваме желаещите да отглеждат обикновени култури.

Можем ли да твърдим, че на този етап трябва да се даде предимство на едните или другите? Ако да, на кого и защо?

Вашият коментар

Advertisements

Коментари са забранени.