Фейсбук групата пусна отвореното писмо вчера

Фейсбук групата „Държавата да възстанови безплатните лекарства за онкоболните деца“

пусна отвореното писмо вчера, когато членовете й наброяваха 7 000. Днес те са повече от 9 хиляди.  За съжаление, за сега събитието е отразено само в няколко сайта в Интернет. Писмото е адресирано до:

Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р ВАЛЕНТИНА ПЛАТИКАНОВА,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА”
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОФ. ДРАГАН БОБЕВ,
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ
ПО ДЕТСКА ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ,
ДИРЕКТОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С
ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ГР. СОФИЯ
Г-Н ГИНЬО ГАНЕВ,
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
С ДЕТСКИ ОНКОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ
ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Вашият коментар

Реклами

Коментарите са изключени.