За голямата и малката държава

Голямата държава взема от гражданите големи данъци. У нея се концентира голяма икономическа мощ. Логично е при това положение тя да поеме повече отговорности и да предлага повече публични услуги. На практика, обаче, голямата държава може да не осигури нито повече, нито по-качествени публични услуги, защото може да разхищава или пък да е прекомерно пестелива. Възможно е също така да разхищава за едно и в същото време да скъперничи за друго.

Голямата държава теоретично е присъща за страни със засилена социална политика или откровено социалистически страни. Там гражданите дават много пари на държавата, но и очакват много от нея.

Малката държава взема от гражданите малки данъци. Тя разполага с относително по-малък дял от икономическата мощ (което не значи непременно с по-малко пари в реално изражение, защото по-малките данъци от по-богати граждани понякога събират повече пари в хазната отколкото по-големи данъци от по-бедни граждани). Логично е при това положение тя да поеме по-малко отговорности, да предлага по-малък брой публични услуги. От гражданите се очаква да поемат повече отговорности за себе си, да правят повече избори.

Малката държава теоретично е присъща за страни с дясна политика, в които гражданите дават по-малка част от парите си на държавата, но и очакват по-малко от нея.

Каква държава е в момента България? Напоследък тя започна да иска повече от гражданите –  например, всички да плащат здравни осигуровки, които скоро ще се повишат; опита се да накара някои собственици на фирми да се осигуряват многократно и пр. В същото време, обаче, тя смята да намали отпуска по майчинство, както и лекарствата, които се покриват от публични фондове.

Изглежда, че когато нашата държава взема пари от гражданите, тя се държи като лява, а когато предоставя услуги, като дясна.

Аз може да предпочитам повече свобода за себе си, което означава да давам по-малко пари на държавата и да поемам повече отговорности и да правя повече избори за себе си, но всъщност не бих имала кой знае колко против да давам и повече пари на държавата и да си спестя време и усилия, като я оставя да поеме повече отговорности … стига да го прави по смислен и ефективен начин.

Не че вярвам, че на практика това е твърде вероятно, но не искам и да бъда съвсем черногледа и да не дам никакъв вот на доверие на новото правителство, въпреки че то не е моят избор.

Ето защо искам да питам вас, читателите, в какво се превръща България – в голяма или малка държава? Лява или дясна е политиката й? Или съчетава добри и лоши страни на лявото и дясното? Дали е възможно да се съчетаят предимно лоши или предимно добри страни на лявото и дясното? Смятате ли, че се управлява смислено и ефективно и очаквате ли добри резултати от провежданата политика?

Вашият коментар

Advertisements

Коментари са забранени.