По-добре го напишете

Tags:

Попадна ми рекламна брошура за здравни застраховки в ING. Когато потърсих информация в сайта им, се оказа, че няма; единственият достъп до повече информация е възможен чрез свързване със застрахователен агент.

Наскоро ми се обадиха по телефона от UniCredit, за да ме информират за взъможността за здравна застраховка. Хубаво е, че имах хартия и молив, та успях да си водя записки. Казаха ми, че тази застраховка се сключва по телефона и ме попитаха дали не искам да го направя още сега. Не исках. За допълнителна информаци отново ми дадоха телефон. В сайта – нищо.

Склонна съм да сключа здравна застраховка, но не бих го направила ако не разполагам с цялата интересуваща ме информация в писмен вид. Бих искала да разполагам с време и спокойствие да прегледам и обмисля всичко. Устни отговори бих приела единствено на въпросите къде да открия писмена информация. Предпочитам да подписвам договори , които мога да сваля от сайта на съответните институции или пък да получа по мейла, вместо да се налага да чета и обмислям дребния шрифт в присъствието на застрахователен агент.

Всичко написано дотук се отнася за всички видове сделки и не само. Не мисля, че съм прекалено мнителна и недоверчива. Първо, кой може да ми гарантира, че един човешки ум може безупречно да съхранява каквато и да е информация. Второ, когато информацията се предоставя устно, възприемането й зависи и от емоционални внушения, които имат повече общо с личността на информиращия, отколкото със същността на информацията. Нима никога не сте се чувствали притиснати, например, да платите или да вземете каквото и да е решение тъкмо защото ви е било неудобно да откажете в разговор на живо или по телефона?

Устният формат на информация за здравно застраховане ми напомня на емоционално изнудване. Не съм разглеждала всички останали възможности и се надявам да има и такива, които предлагат пълна писмена информация. Все още недоумявам как е възможно известни международни институции да работят по този начин.

Вашият коментар

Advertisements

Коментари са забранени.